dissabte, 17 de novembre del 2012

Viure no només és existir

"Si em vaga..."

Viuré, si em vaga encar de viure,
supervivent d’un cant remot.
 
Viuré amb la cella corrugada 
 
contra les ires, contra el llot.
 
Viuré dreçant-me com un jutge, 
 
només mirant, sense dir mot,
 
com la paret en el seu sòtol, 
 
com una pedra en el seu clot. 
 
(Josep Carner)